Postningtjänst

Eftersom vi är ett fullservicetryckeri tar vi också hand om våra kunders postning till sina kunder. Vi erbjuder en högklassig postningstjänst, som förutom postning inkluderar förpackning, kuvertning, buntning, adressering och bilagor.

Postning och utdelning

Vi trycker produkten samt tar hand om postning och utdelning enligt kundens önskemål. Leveransens porto hanteras med kundens egna avtalsnummer eller med Arkmedias kundnummer.

Kuvertning

Vi lägger i en eller flera produkter, och i olika kuvertstorlekar. Exempelvis vid tryckning av inbjudningskort.

Buntning

Vår buntningsmaskin utnyttjar modernaste teknik, vilket möjliggör sortering enligt postnummer redan i förpackningsskedet. Kunden slipper särskilda utgifter för postsortering och betalar endast för distribution, vilken faktureras genom Arkmedias eller kundens egna avtalsnummer.

Adressering

Vi skriver ut kundens adresser direkt i samband med tryckning och vid behov skrivs adresserna ut direkt på plasten i inplastningsfasen. Du sänder dina kundadresser som en Excel-fil och vi sköter resten!

Spedition

Vi sköter för våra kunders räkning de åtgärder som export- och importförsändelser kräver. Du kan lita på att din trycksak levereras till slutkund i bästa skick enligt överenskommen tidtabell.

Vår postningstjänst är ett helhetskoncept; vi trycker produkten samt postar och distribuerar den enligt kundens önskemål.

Kontakta vår kundservie och be om en offert!